सदस्यता नबिकरण तथा नयाँ सदस्यता फराम

गल्ती:पहिलो नाम {{form.errors.get('name')}}
गल्ती:थर {{form.errors.get('familyName')}}
गल्ती:सदस्यता कार्डको लागि तस्बिर {{form.errors.get('file')}}
गल्ती:जन्म मिती {{form.errors.get('dateOfBirth')}}
गल्ती:ईमेल {{form.errors.get('email')}}
गल्ती:मोबाईल नम्बर {{form.errors.get('mobileNumber')}}
गल्ती:टेलिफोन नम्बर {{form.errors.get('telephone')}}
गल्ती:आमाको नाम {{form.errors.get('motherName')}}
गल्ती:बुवाको नाम {{form.errors.get('fatherName')}}
गल्ती:बैवाहिक स्थिती {{form.errors.get('maritalStatus')}}
गल्ती:पती वा पत्नीको नाम {{form.errors.get('spouceName')}}
गल्ती:स्थायी ठेगाना {{form.errors.get('permanentAddress')}}
गल्ती:अस्थायी ठेगाना {{form.errors.get('temporaryAddress')}}
गल्ती:शिक्षा {{form.errors.get('education')}}
गल्ती:पेशा {{form.errors.get('profession')}}
गल्ती:पहिलो पटक संगठित सदस्यता प्राप्त मिति {{form.errors.get('firstMembershipDate')}}
गल्ती:पछील्लो पटक संगठित सदस्यता नवीकरण मिति {{form.errors.get('lastMembershipDate')}}
गल्ती:सदस्यता नबिकरण समाप्त हुने मिती {{form.errors.get('validUntil')}}
गल्ती:सदस्यता कायम रहेको जिल्ला {{form.errors.get('district')}}
गल्ती:हाल सदस्यता कायम रहेको निर्वाचन क्षेत्र {{form.errors.get('region')}}
गल्ती:हाल कार्यरत कमिटीको नाम {{form.errors.get('workingCommitte')}}
गल्ती:राजनीतिक पृष्ठभूमी {{form.errors.get('politicalBackground')}}
गल्ती:आजसम्म प्राप्त पार्टी जिम्मेवारीको विवरण {{form.errors.get('partyResponsibilities')}}
गल्ती:आजसम्म प्राप्त राजकीय जिम्मेवारीको विवरण {{form.errors.get('politicalAppointments')}}
गल्ती:आफ्नो सुझाव तथा थप भनाई {{form.errors.get('suggestions')}}
गल्ती:मन्जुरिनामा {{form.errors.get('acceptance')}}
@copyright of the membership form: Nab Raj Roshyara